• OB

Vinter OS, världen hakar inte på sveriges klimatvision

Updated: Jun 26, 2019

Sverige förlorade striden om vinter-OS och kanske lika bra så. Det som sveriges delegation presenterade som klimatsmart och kostnadseffektivt tolkades av OS kommitten som snålt och oengagerat. Det hela visar på avståndet mellan Sverige och resten av världen när det gäller värderingar. Svenska politiker har en orealistisk bild av sveriges roll i världen som ett avantgarde. Samtidigt är det svårt att hitta exempel på svenska idéer som lämnade avtryck på världen de senaste decennierna. Lyssna på klippet där arroganta och aningslös svenska representanterna Gunilla Lindberg och Anna König Jerlmyr gör bort sig på världsscenen (med andra människors pengar).

364 views0 comments

Recent Posts

See All

Information about climate changes ©2019 by Klimatbalans. Proudly created with Wix.com