• OB

Vilka är de största megafonerna för svensk Klimatpropaganda?


Under 2018 publicerades nästan 85 000 artiklar om klimatet i svenska medier. Det

är en ökning med 38 procent jämfört med 2017, och en dryg fördubbling sedan 2014 enligt en undersökning beställd av Vi-Skog en miljöorganisation som planterar träd runt om i världen. Analysen är gjord av Medieanalysföretaget Retriever som bevakar och analyserar information i sociala medier, webb, tidningar, magasin, radio och tv. Retriever ägs av TT nyhetsbyrån, norska nyhetsbyrån NTB samt finska nyhetsbyrån STT.


De media som dominerar textmassan om klimatet är storstadspressen och public service. Redaktionerna som sitter i Stockholm, Göteborg och Malmö driver upp klimatet på dagordningen (bild 1). Samtidigt, de 5 artiklar som delades mest på sociala medier är olika aspekter av klimat skepticism och misstroende mot klimat narrativet som drivs fram av medierna (bild 2).


Möjlig slutsats är att stora delar av allmänheten med övervikt för befolkningen utanför storstäderna är skeptiska till motiven, innehållet och de politiska konsekvenserna av mediernas agendasättande journalistik och klimatångest.


Bild 1

Bild 2

814 views0 comments

Recent Posts

See All

Information about climate changes ©2019 by Klimatbalans. Proudly created with Wix.com