• OB

SVTs opartiska klimatanalytikern en aktivist


Julien Morel, Naturvårdsverkets klimataktivist

Julien Morel presenteras i svensk media tex SVT som klimatanalytiker med en charmig fransk brytning. Samtidigt propagerar Morel högljutt mot flyget med argument om koldioxidutsläppen och visar sig vara obalanserad klimataktivist på sociala media.

Till dagens arena berättar Morel att:


"Sveriges officiella utsläppssiffror baseras på det bränsle som tankats i Sverige för inrikes och utrikes flygresor, men ett annat perspektiv är att titta på det bränsle som behövs för svenskarnas samtliga flygresor. Chalmers och KTH har tagit fram en metod som visar vad svenskarnas flygning orsakar för utsläpp både i Sverige och internationellt. Den siffran tar hänsyn till hela resans koldioxidutsläpp och vi lägger till klimatpåverkan på hög höjd, säger Julien Morel"


Det Morel "glömmer" att berätta är att dessa beräkningsmodeller har brister och strider mot internationellt standardiserade beräkningsmodeller, tex:

*Modellen inkluderar flyg från Danmark och Norge.

*I koldioxidutsläppen inkluderas andra gaser främst vattenånga.

*Beräkningarna baserar sig på molnbildning i olika höjder som orsakades av flygtrafik, trots att rapportskrivare erkänner brister i förståelsen för sambandet flyg-molnbildning och i molnens vikt i klimatet.

*Morel räknar emissioner utanför Sverige.

Med detta räknesättet höjs flygets andel i Sveriges totala utsläpp från ca 3% till över 10%. Morels lösning är radikal minskning av svenskarnas flygvanor och stopp för utbyggnaden av Arlanda och andra flygrelaterade projekt. Samtidigt propagerar Morel INTE för att räkna bort koldioxidutsläppen som orsakas tex av Sveriges malmträexport. Med andra ord Morels räkning är till för att höja de teoretiska koldioxidutsläppen utan att applicera metoden till andra branscher en oärlig dubbel bokföring.Morel presenterar data som stämmer dåligt med officiell statistik

På socialmedia presenterar Morel tvivelaktig data som visar högre utsläpp för Sverige än officiella sifror.

Morel propagerar aningslöst för radikala åtgärder som kommer att krossa ekonomin och civilisationen och kryddar med rasism mot "vita män".


Det är ingen slump att mediaredaktioner, inte minst SVT med 50% MP sympatisörer väljer att bjuda in aktivisten Morel som expert i ämnet. Vi tycker det är ansvarslöst när media presenterar aktivist som Morel iklädda expertrollen när han är öppen med sin ensidiga destruktiva agenda.

1,647 views0 comments

Recent Posts

See All

Information about climate changes ©2019 by Klimatbalans. Proudly created with Wix.com