• OB

Rösta på årets värsta slöseri, svensk klimatpolitik!

Svensk klimatpolitik är en av kandidaterna till årets värsta slöseri. Just nu pågår FN:s klimatkonferens. Hjälp mig skicka ett budskap till politikerna genom att rösta, gilla och sprida detta till fler! Anslagen till klimatpolitiken har mer än fördubblats de senaste åren samtidigt som utsläppen i princip har slutat minska. Förra året ökade utsläppen till och med. Riksrevisionen har dömt ut många av regeringens storsatsningar som klimatklivet, stödet till elbilar och solelsstödet. Samtidigt går var tredje miljöbil som säljs i Sverige med miljöbilsbonus på export till Norge inom bara något år. Att satsa så mycket pengar på åtgärder som inte minskar utsläppen kan inte klassas som någonting annat än slöseri. // Slöseriombudsmannen Rösta: https://skattebetalarna.se/arets-varsta-sloseri-2019/

59 views0 comments

Recent Posts

See All

Information about climate changes ©2019 by Klimatbalans. Proudly created with Wix.com