• OB

Naturhistoriska riksmuseet sprider grundlös skrämselpropaganda till barn


Klimatbalans besökte utställningen "Uppdrag: Klimat" på Naturhistoriskan. Tyvärr måste vi konstatera att istället för bildning och vetenskap sysslar myndigheten under styrning av Miljöpartiet med indoktrinering och skrämselpropaganda riktad främst till barn och ungdomar.


Naturhistoriska riksmuseet etablerades 1819 i Stockholm, museet är Sveriges största museianläggning. Naturhistoriska riksmuseet är även en statlig förvaltningsmyndighet, under Kulturdepartementet. År 2019 får Naturhistoriskan 185 miljoner kronor av skattebetalarna. Naturhistoriska riksmuseet uppgifter är bla:


1 § Naturhistoriska riksmuseet har till uppgift att främja intresset för och kunskapen och forskningen om universums, jordens och livets uppbyggnad och utveckling, biologisk mångfald, människans biologi samt miljö och landskap. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället.


2 § Myndigheten ska särskilt

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som anförtrotts myndigheten och hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten,

2. driva och stödja publik och pedagogisk verksamhet och kommunicera kring frågor som rör myndighetens verksamhetsområde,

3. verka för att öka förståelsen för och ge perspektiv på frågor inom myndighetens verksamhetsområde, främst när det gäller långsiktiga effekter på den biologiska mångfalden, miljön och landskapet,

4. driva och stödja forskning inom de ämnesområden som omfattas av myndighetens verksamhet,

5. bistå andra myndigheter i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde, och

6. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde.Klimatbalans besökte utställningen Uppdrag: Klimat Naturhistoriskan vid ingången direkt till höger. Utställningen är permanent och producerad av Naturhistoriska riksmuseet med huvudsponsor E.ON Sverige och samarbetspartnerna: Naturvårdsverket, Stockholms Universitet, SMHI, Folksam, Världsnaturfonden, Sun Microsystems och Klimp.

Det första som möter besökaren, ofta skolklasser och barnfamiljer är stora bilder med mål att skapa rädsla. Torka, naturkatastrofer, förstörda hus, folk som lider och flyr. En apokalyptisk dystopi målas upp, människans koldioxidutsläpp gör jorden obeboelig, hela mänskligheten kommer att drabbas. Naturhistoriskan medvetet vilseleder de ofta unga besökarna med mål att skaffa klimatångest. Några exempel på problematiska påstående:

Naturhistoriskan medvetet väljer att visa datasimulationer (bild till vänster) istället för mätningar som finns för de sista 13 åren. Samtidigt berätta Naturhistorikan inte om att dessa datasimulationer är opålitliga och överdriver kraftigt klimatförändringarna (bild till höger).Missledande text påstår att varmare klimat kan bidra till spridning av malaria i områden nära ekvatorn. Malarias historiska utbredningsområde inkluderar nora Eurasia tex forna Sovjetunionen med temperrerad klimat. Med andra ord klimatet har alltid varit tillräckligt varm för spridning av malaria kring ekvatorn.

Naturhistoriskan påstår även att fästingar kan sprida sig längre norrut i Sverige och sprida sjukdomar. Men det finns redan fästingar så långt upp i Sverige man kan komma, inklusive invasiva Tajgafästingar. Även inhemska arter har funnits i norra Sverige. Med andra ord fästingar överlever i svensk klimat och deras spridning beror mer på viltpopulationer som tex rådjur, flyttfåglar och mänsklig aktivitet.
Naturhistoriskan överdriver koldioxidens betydelse för växthuseffekten samtidigt som vattenångans roll förminskas. I verkligheten står vattenånga för ca 36-86% av växthuseffekten och ger molnbildning vid olika höjder i atmosfären. Molndinamiken är inte klar och utgör fortsall utmaning för de som vill bygga pålitliga klimatmodeller.


Mer skrämselpropaganda, texten berättar om en beräknad höjning av havsnivån på en halv meter under 100 år, som eventuellt kan drabba Bangladesh (men då bara om 200 år). Bilden har inget med klimat att göra, möjligen dålig väder, tveksamt i fall den är ens tagen i Bangladesh.Utanför utställningen om klimatet i ett annat rum visas samarbete av Naturhistoriskan med Sybergymnasiet. Barnen/ungdomarna har målat och filmat kortfilmer som handlar om deras funderingar kring "natur och hållbarhet". En del av verken kommunicerar klimatångest, maktlöshet och förvirring mellan verklighet och fantasi. Det är synd att staten satsar stora resurser på att skrämma barn och ungdomar utan förankring i kunskap och verklighet.613 views0 comments

Recent Posts

See All

Information about climate changes ©2019 by Klimatbalans. Proudly created with Wix.com