• OB

När vetenskapsmän ser till framtiden vill tyckare ta oss tillbaka till stenåldern.

Björn Lomborg skrev i en av sina böcker, ”The Sceptical Envirmentalist” att ”ett land måste tillåtas gå igenom alla faser av utveckling för att bli moderna”, fritt citerat. På 1970talet skänkte Sverige en tändsticksfabrik till Vietnam, i syfte att starta en industri där Vietnam skulle få en fungerande industri, istället för att vara beroende av bidrag från omvärlden. God tanke, men fel i sak. Den var vid den tiden högteknologisk. Det blev ett fatalt misslyckande eftersom tekniken var för avancerad för de som skulle jobba där. På 1980 talet gjordes liknande sak med ett sågkraftverk i Afrika. Allt startades upp och de som jobbade där var glada och duktiga arbetare. Efter två veckor skulle arbetarna få sin första ledighet, tillsammans med sin första lön. Efter ledigheten var det knappt någon arbetare som kom tillbaka till jobbet. På frågan varför fick ledningen höra, ”varför skulle de göra det, de hade ju fortfarande pengar kvar efter sin löning så ingen anledning för dem att jobba förrän att löningen tagit slut”. Det är två sätt att se på varför ett samhälle måste gå igenom varje steg som vi har gjort genom industraliseringen.. Det går inte att hoppa över, men tiden det tar kan kortas som Björn Lomborg skrev. Nu har Lars Bern gjort en video lite i samma anda, men där det går åt det motsatta hållet. Alltså, istället för att effektivisera allt, ja allt, saker som gör saker billigare, mindre tidskrävande och ett mer hållbart samhälle som vore till gagn för oss alla. Istället för det sätter dessa miljövurmare käppar i hjulen och snarare tar oss närmare stenåldern. Det finns ett ordspråk som lyder ”tänk på vilka människor du möter på din väg till toppen, det är samma människor som du kommer att möta på din väg ner”. Om det inte är tydligt betyder det, att om du är trevlig med de folk som hjälper dig till toppen, kommer de att hjälpa dig då du faller, men behandlar du dem illa kommer de att stilla se på när du faller. Nu vill jag omvandla detta till klimatpolitik. Jag får jobba på ett bra citat, men andemeningen med det blir i alla fall. Om du stoppar utveckling av modern energiproduktion kommer vi att gå tillbaka till stenåldern, i motsatt riktning som den vi redan har gått. Alltså, kolkraft i Sverige införs (kanske inte i kraftverk, men i hem), sedan vedeldning och til slut att folk börjar hugga ner träd för att elda i sina hem. Blir nog även i lägenheter där tack vare modern teknik, vedeldning inte behövs, behövs kärnkraft och annat. För att återkomma till Björn Lomborg, när hans bok skrevs skrev han att så snart ett land når en BNP på ca 5000 USD börjar befolkningen att börja bry sig om sin miljö och klimat och göra allt renare i sin omgivning. Detta har blivit bevisat i land efter land som har nått den nivån. Ok...vänta nu, detta kommer att bli en bra grej. ”Men Kina bygger en massa nya kolkraftverk, Kina har en BNP över 5000 USD, VARFÖR BYGGER DE DÅ NYA KOLKRAFTVERK!!!”. Jag försvarar inte Kinas byggande av kolkraftverk. Men som tidigare skrivits, varje land måste få gå igenom denna fasen. Vad som inte framförs är att Kina är ett gigantiskt land. Deras BNP visar hela landets BNP, inte varje provins eller byar. Det finns otroligt fattigt folk i otroligt fattiga provinser. Jag bor i en av de rikare så jag ser inte så mycket av detta, men det finns. Att jämföra Kinas utveckling och deras välstånd vore som att jämföra Nord och Syd Amerika och mena på att folk i exempelvis Bolivia skulle ha det lika bra som folk på Manhattan. Det går helt enkelt inte att jämföra. Sedermera är det att det gnälls på de kolkraftverk som ska byggas. Dessa nya som byggs kommer att vara av den senaste tekniken där utsläppen inte (egentligen) är så klimatpåverkande som svensk media vill få oss att tro. Jag minns hur det basuneras ut på 1980 talet om Polens och Tysklands kolkraftverk, på den tiden. De var horribla. Nu 40 år senare har även den förbättrats, men det passar inte i SVTs och andras agenda så det berättas det inget om. Poängen med Lars Berns video är att allt detta drev drabbas och bekostas av de redan fattiga (för att rika som har råd att nå ut i media kan få känna sig som goda människor, avlatsbrev OBS min egen kommentar Lars säger inte det). Som misslyckandet med tändsticksfabriken, det går inte att hoppa över steg i utvecklingen, bara korta ned tiden den tar för folk. Även i ett land som Sverige som är högt utvecklat går det inte att förbjuda människor att gå igenom denna utvecklingen. Blir de förbjudna att göra det kommer de inte att gå framåt, istället bakåt, vilket till extremen, leder till en stenålder (kanske inte för de redan rika, men för den stora majoriteten av människorna på jorden. Jag hoppas att klimatvurmarna sover med gott samvete (ja, eller så egentligen inte.) För Klimatbalans Christer i Kina Nu blir jag så förbannad. Efter att jag skrivit färdigt detta kom en nyhet från BBC som skriver att i Storbrittanien har de byggt ett kraftverk som genererar el genom att använda icke återanvändbar plast. Det löser, eller delvis löser många problem med sophantering, få mer energi, minskar soptipparna. Men det bevisar bara min tes om att utveckling inte ska stoppas eller hindras och det bevisar även Björn Lomborgs tes att när folk blir rikare börjar de bry sig om sitt klimat och sin miljö. https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=mMjpX-kQ_BU&app=desktop https://www.bbc.com/news/uk-england-somerset-48460184?ns_campaign=bbcnews&ns_source=facebook&ns_mchannel=social&ocid=socialflow_facebook

197 views0 comments

Recent Posts

See All

Information about climate changes ©2019 by Klimatbalans. Proudly created with Wix.com