• OB

Miljöpartiet - Vad säger deras politik?


Över 4 % av Sveriges befolkning röstar på Miljöpartiet. Deras budskap framförs oemotsagt i media. De som röstar på Miljöpartiet är antingen extremister eller så har deras väljare inte förstått konsekvensen av deras politik.


Summering av partiets politik

Klimathotet leder till katastrof och nyttjandet av kärnkraft leder också till katastrof. Sammantaget innebär detta givetvis att kol, olja och kärnkraft i Miljöpartiets värld är uteslutet för all form av energiproduktion, vilket i sin tur leder till att 96 % av all energiproduktion på jorden måste upphöra.


Miljöpartiets innersta önskan är att man vill föra samhället åtminstone 200 år tillbaka i tiden, vilket innebär en återgång till ett agrart bondesamhälle med betydligt färre människor i en betydligt lägre levnadsstandard än idag. Något annat är faktiskt inte möjligt med partiets politik som den ser ut.


I den kontexten är denna beskrivning av partiets politik faktiskt alldeles för snäll.

Miljöpartiets partiprograminnehåller en rad floskler som ”deltagande demokrati, global rättvisa och ekologisk insikt”. I Miljöpartiets värld är det västvärldens levnadsstandard som gör att andra är fattiga, vilket givetvis måste ”jämnas ut”, implicit med tvång.


Miljöpartiet tycks fångna i den sk Beroendeskolans teser som en gång stadfästes av Lenin.


Verkligheten är dock inte lika enkel som Miljöpartiet gärna vill göra den till. Vad innebär Miljöpartiets politik i praktiken? Privat egendom förbjuds? Kollektivisering av mark? Minskad global handel? Uppföljning av människors resande? Personliga utsläppsrätter? Ransonering av konsumtion?


Analys av Miljöpartiets politik

Flera andra partiers politik har dissekerats i detalj. Det märkliga är att ingen har ifrågasatt Mp politik och analyserat vad den egentligen innebär.

Utåt sett vill de framstå som goda eftersom de framför att de är garanten för en sund miljöpolitik.


Deras grundläggande åsikt att miljö är viktigt kan bara ses som god och vem kan vara emot på intellektuella grunder?


Tittar man på vad miljöpartiets värdegrund egentligen innebär får man fram en skrämmande bild.


I princip allt de framför i sitt politiska budskap inkluderar ingen konsekvensanalys. Det blir ganska tydligt när man studerar vad den politik de framfört har gett för resultat.


Konsekvenserna av den politik de förordar är inte något vi vill uppleva. Inga husdjur, ingen tamboskap är den logiska konsekvensen av att vi tar av dem deras ekonomiska värde. Övergreppen på bönder är bara början.


MPs syn på GMO innebär i praktiken att vi dömer miljoner människor att svälta ihjäl alldeles i onödan. Främjandet av ekologiskt skapar onödigt stora ytor för jordbruk, dvs minskar ytan för skog som kan binda koldioxid Skall vi klara den befolkningsökning vi har framför oss så är GMO en förutsättning.


MP har mycket framgångsrikt i mer än 20 år sett till att de har tusentalet tjänstemän i beslutande positioner på länsstyrelser, Skogsstyrelsen, naturvårdsverket med flera myndigheter som löpande tolkar lagar så att de vinner och enskilda skogsägare förlorar makt över sin egen mark och sin egen skog med stor ekonomisk skada som följd. Äganderätten är fundamental för demokratin såväl som välståndsutveckling och här är MP ett mycket skadligt och farligt parti.


MP är faktaförnekare av stora mått. Idag när Asien projekterar och bygger 2300 nya kolkraftverk är MPs fokus på att minska vårt flygande med 5% genom flygskatt. Sverige står för 2 promille av utsläppen och flyget för 5% av vår produktion av klimatgaser. Vår skog binder mer än vi totalt släpper ut. 5% av 2 promille när vi redan från början är neutrala är det Piteborna kallar ”pilligrut”, dvs något som inte ens går att mäta. Enda konsekvensen av flygskatten är att fler blir fattigare och får ett sämre liv och att man aktivt skadar landsbygden.

Samma sak gäller skatt på koldioxid och bensinskatten. Konsekvensen är att vanliga personers ekonomi försämras och att tillväxten minskar samt att grundläggande saker som mat blir väldigt mycket dyrare.


När Nobels ekonomipris går till William Nordhaus för att han skapat modellerna för hur tillväxt krävs för att klara klimatomställningen så blir han omgående kritiserad av miljöpartister på ledande nivå. Tillväxt är ett fult ord för MP.


MP ljuger även för sig själva. Satsningen på höghastighetståg skulle under 20 års byggnation vara en av de största klimatutsläppen vi har i vårt land. Någon klimatnytta kommer aldrig att uppstå då bilar och flyg innan rälsen är klar kommer att vara helt klimatneutrala. Tåg är religion, inte ett transportsätt.


Det stora problemet med MPs extremistiska syn på naturen är att de anser att tillväxt är förkastligt ur ett miljöperspektiv. Det i kombination med deras negativa syn på teknikutveckling gör att deras modell för att minska koldioxidutsläppen helt bygger på straffbeskattning som utöver att minska klimatpåverkan, dock utan global mätbar effekt, bara leder till att vi får det sämre.


LH

1,048 views0 comments

Recent Posts

See All

Information about climate changes ©2019 by Klimatbalans. Proudly created with Wix.com