• OB

Mer koldioxid är bra för livet på jorden.

Updated: Apr 24, 2019

Lång förhistorisk perspektiv visar att dagens koldioxidnivåer är farligt nära undergränsen som möjliggör livet på jorden. När atmosfärens koldioxidhalt sjunker under 150 ppm slutar växterna producera syrgas och näring och dör. Utan växter överlever inga människor eller djur.

Stigande koldioxidhalter från dagens låga nivåer är goda nyheter för livet på jorden. Växtlighetens biomassa ökar och kan stödja flera djur och människor. Växter behöver mindre vatten och ökenområden blir gröna igen.


1,253 views0 comments

Recent Posts

See All

Information about climate changes ©2019 by Klimatbalans. Proudly created with Wix.com