• OB

Konsekvensanalys med realistiska inslag saknas i svensk klimatpolitik.


Det finns svenska politiker som vill stoltsera med att Sverige är ett föregångsland när det gäller miljösatsningar för att möta klimathotet. Gemensamt för dessa politiker är att de tillhör partier vars agenda saknar all form av konsekvensanalys med realistiska inslag.

Diskussionerna i diverse TV-sända debatter blir därför mycket märkliga när man betänker följande:


1. Det finns inga entydiga bevis för att vi människor ligger bakom de klimatförändringar som ägt rum och sker för tillfället

2. De klimatmodeller som man använder som stöd för alla alarmistiska rapporter ifrågasätts till och med av de forskare som stått för de mest alarmistiska rapporterna

3. Donald Trump framställs som en skurk när han hoppade av Parisavtalet och t.ex. Miljöpartiet vill införa straffavgifter för länder som hoppar av Parisavtalet. USA släppte i fjol ut mindre koldioxid än på 25 år

4. Mp, C m.fl. har stort fokus på straffbeskatta bilindustrin trots att andra områden som transporter till havs inklusive lyxkryssningar är väsentligt mycket större miljöbovar

5. Man vill straffbeskatta flyget och sätta personer som åker flyg på sina semesterresor i skamvrån trots att flyget står för drygt två procent av världens växthusgaser.

6. Smutsigt kol utgör basen i den kinesiska framgångssagan. Därför står landet i dag för nästan 30 procent av hela världens koldioxidutsläpp, jämfört med USA:s knappa 15 procent och under 10 procent för EU. Redan 2014 gick Kina om EU även i utsläpp per capita. Enligt Världsbanken släpper Kina nu ut nästan dubbelt så mycket koldioxid per invånare som Sverige.

7. Det är Kina som avgör huruvida de globala utsläppen kommer nå sin topp snart”, sade professor Niklas Höhne, medgrundare till NewClimate Institute, till Financial Times när tidningen uppmärksammade Greenpeaces siffror. Höhne tillade att utsikterna är dåliga, med tanke på att Kina i år planerar öka användningen av fossila bränslen.

8. Parisavtalet var ingen klar produkt med förbestämda kvoter. Tvärtom fick varje land under förhandlingarna uppge hur långt man var redo att gå för att rädda klimatet. USA lovade minska sina utsläpp med en fjärdedel till år 2025. EU gick ännu längre i och med ett bindande löfte att minska växthusgaserna med 40 procent innan 2030. I Sverige vill Miljöpartiet sätta målet vid 70 %.

9. Energy Agency uppskattar att Kina kommer stå för en över en fjärdedel av alla nya koleldade kraftverk som byggs fram till år 2040.

10. Förvisso köper vi mycket av vad Kina tillverkar. Men det är en oerhört förlegad bild att världens alla rika konsumenter är västerlänningar. Enligt konsultbolaget Bain & Company stod Kina för mer än 32 procent av världens lyxkonsumtion i 2017 Andelen väntas öka till närmare hälften till år 2025.

11. Bland de tio länder i världen med flest dollarmiljardärer är nu sex stycken asiatiska. Leva i tron på att klimatet kan räddas bara den västerländska överkonsumtionen stoppas är således helt fel och i ärlighetens namn rent patetiskt

12. Kllimatförändringarna tar ingen hänsyn till att USA och Europa historiskt varit värre förorenare än Asien. Matematiken är tyvärr lika enkel som brutal. Kina släpper i dag ut mer koldioxid än USA och EU tillsammans. Kina ökar, medan USA och EU minskar.

13. Det spelar alltså föga roll vad Donald Trump säger, eller om alla världens alla flygplan körs till skroten. Så länge Kina fortsätter expandera kol och olja i nuvarande takt är alla initiativ rent löjliga.

14. Debatter i Sverige avseende klimatet förs alltid med personer som saknar all relevant kunskap inom klimatforskning och som dessutom enbart stödjer klimatalarmisternas budskap. Skulle debatten förts mellan riktiga forskare med olika tolkning av vad klimatforskningen kommit fram till hade man inte fört oss bakom ljuset utan vi hade fått en chans att själva överväga de fakta som förts fram.


Om klimatdebatten hade handlat om ovanstående fakta och vad forskarnas verkliga resultat säger inklusive klimatmodellernas dåliga prediktioner jämfört med verkligheten så hade diskussionerna i Sverige och EU varit seriösa och inte handlat om miljöskatter för att ge partier som Miljöpartiet existensberättigande.


Speciellt märkligt blir det när partier som Miljöpartier refererar till bekräftelseforskning och inte riktig vetenskap.

För vad kräver man av en vetenskaplig teori? Jo, att den skall vara empiriskt testbar. Och vad betyder det? Jo, att teorin skall kunna utsättas för observationer och experiment som antingen kan bekräfta eller falsifiera teorin. Det räcker inte med att bara söka efter bekräftande observationer. Testet skall även kunna falsifiera hypotesen om den är falsk. Testet skall vara avgörande.


Bekräftelseforskning är inte vetenskap. Det är i princip hur enkelt som helst att hitta bekräftande observationer om du tillåts att dra till med ad hoc-teorier, urval av observationer, omotiverade ”justeringar”, smarta omdefinitioner av grundläggande begrepp och teorier, osv. Dvs. riktig vetenskap skyr inte tuffa test och har en öppenhet för att revidera eller helt förkasta teorin om testet utfaller negativt. Visst kan man göra allt för att skydda sin älsklingsteori från invändningar, men då bedriver man inte vetenskap.


Forskningsrapporter som den bifogats

här lyfts aldrig fram eftersom den omkullkastar totalt klimatalarmisternas agenda.
http://centaur.reading.ac.uk/71264/1/Santer_etal_NatGeosci_MainText_25may17.pdf

51 views0 comments

Recent Posts

See All

Information about climate changes ©2019 by Klimatbalans. Proudly created with Wix.com