• OB

Klimatbalans presenterar sin Kina korrespondent


Miljö och klimat problemen i Kina är stora och akuta men det pratas ingenting om det bland folk.

Hej !

Christer heter jag och har nyss anslutit till Klimatbalans redaktion. Jag bor i Kina sen några år tillbaka och har sett mycket av deras miljö och klimatarbete. Eller avsaknad av ibland! Miljö och klimatfrågan vill jag mig påstå är en sak som mest är en fråga som blivit påtvingad Kina än att det vore något de verkligen bryr sig om, folket här alltså. Regeringen har på sätt och vis börjat agera med kanske några av de hårdaste straffen för miljöbrott där även dödsstraff förekommit. Nu är det inte vanligt folk som kastar skräp på gatan eller spolar bort använd olja i avloppet som straffas, det är stora fabrikanter som inte har mutat inspektörerna eller på annat sätt gjort någon i kommunistpartiet upprörda. Elfordon är något som är ökar kraftigt, men det är mest för miljön. I en stad med flera miljoner invånare skapar avgaserna mycket dålig luft. I Peking händer det även att barn får stanna hemma från skolan om luften är får dålig. Då är det trevligt med elfordon. Shenzhen har sagt sig ska bli den första bensin och diesel fria staden i Kina, kanske blir dom först i världen? Bland vanligt folk pratas det inte mycket om klimat och miljöfrågorna. Tar media upp något är det någon fabrikant som har släppt ut olagliga avfall och bestraffas för det. Folk i övrigt bryr sig helt enkelt inte. De är stolta nationalister, men de bryr sig inte om varandra. Lite överdrivet, men ändå inte ”skulle deras granne bli rånad och överfallen i sitt hem” är det mest att de funderar på vilka lås och säkerhetslösning de har på sitt eget hus, tveksamt om de skulle fråga grannen hur det är med denne. Även då miljö och klimat problemen är stora och akuta pratas det ingenting om det bland folk. Regeringen försöker väcka folks medvetande, men det har aldrig tagit fart bland folket. De har mest en mentalitet som ”varför ska jag göra det då ingen annan gör det, slöseri med tid och pengar för mig”. Skolor har börjat med ”miljödagar” där elever går ut och hjälper till att städa i närområdet, men det är mest bara ett spel för galleriet. Ser fint ut att de gör det, men gör lite för att väcka medvetenhet hos barnen och deras föräldrar. Här får jag tacka för min introduktion. Min uppgift på Klimatbalans redaktion blir att svara på frågor om Kinas miljö och klimatarbete.


Mvh Christer Hellström, för Klimatbalans i Kina.

264 views0 comments

Recent Posts

See All

Information about climate changes ©2019 by Klimatbalans. Proudly created with Wix.com