• OB

Klimataktivisternas mål: att avskaffa demokratinKlimataktivisterna från Extinction Rebellion (XR) vill rädda planeten och döda demokratin. Gruppen är ansvarig för trafikkaos och andra olagliga aktioner i flera länder inklusive Sverige. Gruppen har bland annat offentlig stöd från Gretha Thunberg och hennes organisation.


XR definierar sig själv som en politisk rörelse som avser att avvärja klimatkrisen, stoppa förlusten av biologisk mångfald och minimera risken för mänsklig utrotning och ekologisk kollaps. XR grundades i UK i maj 2018 av omkring hundra akademiker som undertecknade ett uppmaning till handling, rörelsen lanserades i slutet av oktober 2018 av Roger Hallam, Gail Bradbrook, Simon Bramwell och andra aktivister. I november 2018 genomfördes olika aktioner av civil olydnad i London. Sedan dess har rörelsen vuxit snabbt, och dragit till sig aktivister från radikala grupperingar inom vänstern och miljörörelsen.


XR är tydliga med sina antidemokratiska krav:

"Regeringen måste skapa och ledas av en medborgerlig samling som tar beslut om klimat och ekologisk rättvisa."


XR förklarar närmare:

"Den medborgerlig samlingen kommer att väljas för att återspegla Storbritanniens demografiska sammansättning. Församlingsmedlemmarna skall lär sig om kritiskt tänkande, höra balanserad information från experter och intressenter för att senare formulera beslut".


På detta sättet vill XR kringgå demokratin och låta "experter" stå för inramning av problem och lösningar. Tillvägagången påminner om kommunistiska experiment där politik tillämpades enligt marxistisk teori som räknades som vetenskap förvaltad av experter. Resultaten av tillämpning av XRs krav kan vara lika förödande.


Källa: XR hemsida och Youtubekanal.


847 views0 comments

Recent Posts

See All

Information about climate changes ©2019 by Klimatbalans. Proudly created with Wix.com