• OB

Kina struntar i ozonlagret, släpper ut förbjudna freonerKinas president väljer vilka avtal han vill respektera


Klorfluorkarboner, även kallas CFC från engelskans ChloroFluoroCarbon, är en grupp halogenkolväten, handelsnamnet är freoner. När CFC-gaser transporteras upp till stratosfären bidrar de till nedbrytningen av ozonlagret, som skyddar jorden från UV-strålning. CFC-gaserna förbjöds för 22 år sedan.


Montrealprotokollet är det internationella traktat som syftar till att skydda ozonskiktet genom att fasa ut CFC-gas produktionen. Traktatet skrevs under i Montréal 1987 och trädde i kraft 1989. Sedan dess har traktatet undergått fem revisioner, den sista 1999 i Beijigin Kina. Avtalet har hyllats för sin exceptionella framgång av bla. Kofi Annan

Global CFC-11 utsläpp ökar sakta sedan 2008

genom citatet:

"Kanske det mest framgångsrika internationella avtalet hittills...".

Många klimataktivister ser Montrealprotokollet som förebild för framtida avtal om utfasning av koldioxidutsläppen men verkligheten innehåller besvikelser.


En ny artikel (2019 05 22) som publicerade i tidskriften Nature avslöjar att mätningar och modellering av ett internationellt forskargrupp har visat att en extra 11 000 till 17 000 ton CFC-11 per år dumpas olagligt ut i atmosfären. Analysen visar att 40 till 60 procent av de totala utsläppen kommer från industriområden i nordöstra Kina

CFC-11 utsläpp från Kina

med center nära Shandong och Hebei provinserna.


De senaste motgångarna med utfasning av CFC bevisar tydligt att internationella avtal saknar ofta effektiva mekanismer för att tvinga länder att hålla sig till sina löfte. Samma insikter gäller även avtal om koldioxidutsläppen. Naturligtvis är koldioxidutsläppen mycket större och dyrare att hantera.


272 views0 comments

Recent Posts

See All

Information about climate changes ©2019 by Klimatbalans. Proudly created with Wix.com