• OB

Intervju med Reidar Svedahl initiativtagare till facebookgruppen "Rädda vårt flyg"Reidar Svedahl från facebookgruppen Rädda vårt flyg

Vi frågar Reidar Svedahl initiativtagare till "Rädda vårt flyg" om hans bakgrund, tankar kring klimatet och engagemang för flyget i Sverige.


F. Berätta lite om ditt arbete och bakgrund.

S. Jag har jobbat mer än 30 år i turistbranschen.

För sju år sedan blev jag politisk aktiv i min hemstad Norrköping då de styrande hade bestämt sig för att bygga bostäder i stans enda vattennära park.

Jag lyckades med mångas hjälp avstyra detta och nu kommunalråd (L). Mitt engagemang kommer från min övertygelse att flyget är viktigt för Sveriges välfärd och svenskarnas livskvalité.


F. När blev du skeptisk till klimatförändring och varför?

S. Mitt engagemang kommer från min övertygelse att flyget är viktigt för Sveriges välfärd och svenskarnas livskvalité. Det var det ensidiga utpekandet av flyget som syndabock och en onödig och skadlig flygskam som fick mig att reagera. Delvis för att så få folkvalda står upp för flyget och att branschen själva väljer att vara så tysta.


F. Enligt din uppfattning, hur mycket av uppvärmningen de senaste

100-åren står människan/CO2 för?

S. Jag har ingen vetenskaplig utbildning inom detta men vad jag tror är att uppvärmningen inte har varit stor och att vi människor inte har påverkat temperaturen mer än marginellt.


F. Hur är bemötandet i partiet för skeptiker som Du?

S. Inga burop men tyvärr har ingen Liberal i vår Riksdag vad jag har sett sagt ett enda ord om hur skadlig flygskam är.


F. Hur hanterar ditt parti konflikt mellan experter och folkviljan allmänt och inom klimat och energipolitik?

S. Vet ej ! Upplever dock att våra högsta folkvalda, i vårt parti som i andra, inte förstår hur viktig flyget är för vår exportindustri och besöksnäring och därmed inte för resurser till skola, vård och omsorg.


F. Enligt dig, vad förlorar Sverige på dagens klimatpolitik i

intellektuella, mänskliga och ekonomiska termen?

S. Vi förlorar i resurser till vår välfärd. Vidare är flyget en viktig del i många svenskars livskvalité . Utöver detta är det mycket olyckligt när våra medborgare inte känner igen sig i folkvalda och medias beskrivning av dagens situation och framtida scenarier.


F. Vem enligt dig vinner på klimathysterin?

S. Världen totalt är förlorare när panik ersätter förnuft. Den sunda och konstruktiva debatten och balansen försvinner när endast en sida och vissa synpunkter får föras fram.

Det är jättebra att vi minskar plast, får bättre motorer, minskar våra utsläpp, äter klokt och tar hand om vår natur. Jag älskar det och tror vi gör det bäst med teknisk utveckling och en debatt där alla kan delta.

Att så ensidigt peka på flyget som syndabock är felaktigt och skadligt . Den aktör som endast står för två procent av världens utsläpp kan knappast anses vara lösningen för världens utsläpp.


Vinnare är vissa företag som bidrar till ny teknik och bättre miljö och det är mycket bra.

Sen tycks det finnas andra som möjligen ser möjligheter att göra bra affärer på den delvis kollektiva och okritiska rädsla som för många har.


F. Vad skulle få dig att ändra din uppfattning om klimatet, dvs att

du börjar tro det verkligen finns ett hot?

S. När vetenskapen är eniga om att så är fallet.


F. Berätta om facebookgruppen Rädda vårt flyg.

S. Rädda vårt flyg är en ny grupp på Facebook. Vi har på knappt en månad fått över 4000 medlemmar. Vi fokuserar just på flygfrågor och vill minska flygskam och öka en mer faktabaserad diskussion kring flyget.


F. Du har bred kontakt med bransch folk, vad tycker flygbranschen om flygskatterna?

S. Branschen gillar inte flygskatten som den är nu. Det är ingen flygskatt, det är en skatt på rörelse med flygplan. Den har inget att göra med utsläpp.

Om ett flygplan släpper ut mycket eller inget tar skatten inget hänsyn till. Alla får betala förutom regeringen och andra som har privata, små, dyra flygplan som har de största utsläppen per passagerare.


Vi tackar Reidar för hans tid och engagemang och rekommenderar läsarna att gå med i gruppen Rädda vårt flyg!

.

579 views0 comments

Recent Posts

See All

Information about climate changes ©2019 by Klimatbalans. Proudly created with Wix.com