• OB

Greta Thunberg är inte unik

Updated: Apr 24, 2019


Greta Thunberg är inte unik. På bild och video ser ni Severn Cullis-Suzuki från Kanada, 12 år gammal, talar i Rio miljökonferance 1992. Severn hyllades för talet av klimatrörelsen och FN. Senare fick Severn arbeta för FN i olika miljö/klimat sammanhang. Att använda barn som galjonsfigur är tydligen vanlig verktyg i klimatrörelsens propaganda-verktygslåda.
904 views0 comments

Recent Posts

See All

Information about climate changes ©2019 by Klimatbalans. Proudly created with Wix.com