• OB

Grön totalitär lagstiftning i Sverige

Idag förslår regeringen grön totalitär lagstiftning i Sverige. Ingen verkar reagera eller protestera. Regeringen presenterade sin nya klimatplan för att tvinga Sverige in i ett ”klimatnödläge”. Dvs alla lagar skall granskas utifrån klimatmålen som Miljöpartiet har formulerat. MP tar därmed ett strupgrepp på energiproduktion, industri, transporter, jordbruk, handel osv. ALL politik skall styra mot klimatmålen hädanefter. För snart 2 år sedan stiftades en klimatlag som knappast alls diskuterades. De flesta partier bara accepterade utan att förstå de konsekvenser som nu kommer som ett brev på posten. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/fran-och-med-idag-har-sverige-en-klimatlag/

Riv upp klimatlagen. Skrota energiöverenskommelsen. Förbjud utropandet av påhittade saker som ”klimatnödläge”. There is no Climate Emergency!

51 views0 comments

Recent Posts

See All

Information about climate changes ©2019 by Klimatbalans. Proudly created with Wix.com