• OB

Expressen sprider fake news om klimatet


Expressen spridet Fake News

Tidningen Expressen rapporterar om situationen på Haiti ett av världens fattigaste länder. Haitis befolkning drabbas av fattigdom, korruption, miljöförstöring, jordbävningar och orkaner. Expressen hävdar att klimatförändringar ligger bakom lidandet på Haiti:


"Klimatchocken på landsbygden får direkta efterskalv i de stora städerna. När skyfallen kommer och spolar ut det orena vattnet i Cap Hatiens kanaler i norr är det återigen de allra fattigaste som bokstavligen får ta den första vågen."


I medföljande Expressen TV intervju förklarar fotografen Niclas Hammarström och reportern Magnus Falkehed att svenskarnas koldioxidutsläpp som tex när man kör bil står bakom klimatförändringarna som drabbar Haiti.

Minskning i antal av globala cykloner de senaste 40 åren. Data från Dr Ryan Maue-

Expressens påstående att klimatförändringar ligger bakom situationen på Haiti är fake news. I verkligheten har antalet och styrkan av förödande stormar minskat (se graff). Haitis befolkning har vuxit från 4 miljoner 1950 till 10 miljoner idag. parallellt har intensiv jordbruk och skogsskövling utarmat och eroderat marken. Dessa processer leder till matbrist, översvämningar och jordskred.


Situationen på Haiti är svår men inte pga klimatförändringar som orsakas av koldioxidutsläpp i Sverige.
1,252 views0 comments

Information about climate changes ©2019 by Klimatbalans. Proudly created with Wix.com