• OB

DN, från realist till alarmist


Majoriteten av svensk MSM har en alarmistisk och infantil inställning i klimatdebatten. Dagens Nyheter hyllar Greta Thunberg och andra aktivister samtidigt som tidningen sprider alarmistisk propaganda om klimatkatastrofer och fake news om svältande isbjörnar och smältande polarisar.


DN var inte alltid lika dålig. I arkiven hittade vi en 29 år gammal DN artikel som citerar SMHI och förklarar global uppvärmning som en mindre trolig scenario. Även mätningar stämplas som opålitliga.


DN 1990-01-17. "SMHI har intagit en försiktig hållning till frågan om vi går mot en global uppvärmning. Värå klimatologer och dynamiker har mött alla teorier med en sund skepsis vetande att sambandet mellan atmosfär och oceaner är alltför lite känt. I synnerhet molnbildningens roll är oklar: en varmar atmosfär kan bilda mer moln som avskärmar solen och möjligen kan ge kallare klimat. Nyligen har några amerikanska experter lagt fram ett dokument för president Bush där de hävdar att nuvarande prognoser om en global uppvärmningunder nästa århundrade är så osäkra att de är värdelösa för politiska beslutsfattare. Nyligen kunde vi i tidningen läsa om att prognoserna om stigande havsvattenstånd som en följd av en global uppvärmning visat sig felräknade. Till detta kommer nu data som ifrågasätter ett av fundamenten i ”växthuseffekten”: den påstådda uppvärmningen av jordens atmosfär under industrialismens epok. I debatten har alla parter utgått från en brittisk undersökning som hävdat att medeltemperaturen i jordens atmosfär som helhet sedan mitten av 1800-talet stigit en halv till en grad. Vad man varit oense om har varit om uppvärmningen berott på koldioxiden eller inte. Nu visar en amerikansk undersökning att britterna använt alltför mycket mätstationer från storstäder i sitt material. Data från den ostörda landsbygden visar i stället att det inte skett någon nämndvärd global uppvärmning alls sedan 1860! Det värde man erhållit, en ökning med 0,2 grader, ligger inom felmarginalerna.".


Tyvärr var det bättre för när det gäller DNs inställning till klimatdebatten.557 views0 comments

Recent Posts

See All

Information about climate changes ©2019 by Klimatbalans. Proudly created with Wix.com