• OB

BBC sprider fake news om klimatförändringI en hyllad dokumentärfilm berättar BBC legendaren David Attenborough om av människor orsakad global uppvärmning som påverkar miljön och djurlivet. Som bevis lyfts fram senaste värmeböljan i Australien. Det var 42°C och på vissa platser klarade fladdermössen inte av värmen och dog. Attenborough hävdar att orsaken till massdöden bland fladdermössen är klimatförändring. Påståendet sprids vidare av massmedia över hela världen. Problemet är att liknande händelser har dokumenterats redan för 239 år sedan när koldioxidhalterna var ca 40% lägre!


"Watkin Tench, the naval officer who described the first settlement of Australia in 1790, recorded temperatures of 43°C, and reported an “immense flight of bats…dropped dead or in a dying state, unable longer to endure the burning state of the atmosphere.” Apparently, the parrots fared no better. There are further examples of heatwaves causing mass mortality in Australian bats from the start of the 20th century."


Naturen kan vara grym även utan människans hjälp, det är möjligt att människan kan hjälpa fladdermössen att klara av extrem hetta genom lokala insatser som förbättrad tillgång till vatten. Hur som helst i detta fallet har människan inget ansvar för fladdermössens öde. Trist när ens barndomshjälte blir påkommen med spridning av fake news🙁


Läs mer här341 views0 comments

Information about climate changes ©2019 by Klimatbalans. Proudly created with Wix.com