• OB

Anne Ramberg hyllar lagbrott "för klimatet" och vädrar unkna åsikterAnne Ramberg är generalsekreterare i Advokatsamfundet sedan år 2000. Advokatsamfundet, är en privat svensk yrkesorganisation för advokater, vilken av staten givits vissa myndighetsuppgifter.

Advokatsamfundet har till uppgift att granska att advokater följer dess etiska ramar och kan vidta disciplinåtgärder mot advokater som inte gör detta, exempelvis frånta dem advokattiteln eller ge dem en skriftlig erinran.

I år fick Ramberg gästa radioprogrammet "Sommar" i P1.


I programmet hyllar Ramberg Greta Thunberg för hennes "civil olydnad" för "klimatet". Enligt Ramberg är det legitimt att bryta mot lagen om syftet är moraliskt god. Ramberg lyfter fram bland annat vilda strejker och Nelson Mandelas ANC terrorkamp mot apartheidlagarna i Sydafrika. I nästa mening poängtera Ramberg, märkligt nog att det handlar om altruistiska ickevåldshandlingar.

I förlängningen uppmuntrar generalsekreteraren i Advokatsamfundet klimataktivister att begå lagbrott i Sverige.

Ramberg vädrar i radioprogrammet flera obehagliga åsikter, inte minst hennes antisemitiska övertygelse. I en lång utläggning anklagar hon det judisk staten Israel för flera brott genom att rada upp lögner och förvrängda halvsanningar. Ramberg utläggning är antisemitisk enligt "Working Definition of Antisemitism" som är accepterad i många länder däribland Tyskland och Storbritannien.


Hela programmet är sorgligt bevis på att snart 67 årige Ramberg är olämplig för sin höga position och borde lämna den så fort som möjligt till en mer balanserad advokat.

1,202 views0 comments

Recent Posts

See All

Information about climate changes ©2019 by Klimatbalans. Proudly created with Wix.com