• OB

Aningslöst och irrationellt handling av kulturministern Amanda Lind


Aningslös kulturministern Amanda Lind eldar upp ved för klimatet.

Aningslös irrationell tänkande kännetecknar miljöpartiets politiker och politik. Ett bra exempel är minister för kultur, demokrati och idrott Amanda Lind. På sin facebooksida skriver ministern Lind om Earth Hour:


" Nu är det Earth Hour! 🕯 Idag släcker hundratals miljoner människor sina lampor som en del av världens största miljömanifestation. För klimatet och den biologiska mångfalden. För planeten som vi alla är en del av och måste ta hand om. Tillsammans.

Bild: Jag tittar in i en sprakande brasa, omfamnad av mörkret i ett nedsläckt hus."


Earth Hour är en internationell kampanj som uppmanar att under en timme släcka belysning och om så önskas även stänga av icke-nödvändiga elektriska apparater för att uppmärksamma klimatfrågan. Tanken är att minska koldioxidemissionen från kol och gas drivna kraftverk. Ministern lind gör det absurda i sammanhanget, släcker lågenergilampor drivna med koldioxidfri el och tänder en brasa som släpper ut flera kilo koldioxid och luftförorenande partiklar. Facebookposten bevisar att ministern Lind sakna insikt om sina handlingar och är förblindad av sin självgodhet, tragiskt med tanke på makten Miljöpartiet har vid regeringsbordet.

1,553 views0 comments

Recent Posts

See All

Information about climate changes ©2019 by Klimatbalans. Proudly created with Wix.com